วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบกลางภาคเรียน

1.โปรแกรมที่ช่วยงานสำหรับผู้ที่ชอบสะสมวีดิโอจากเว็บต่างๆคือข้อใด
ก.google
ข.youtube download
ค.blogger
ง.YID downloader
เฉลยข้อ ง.YID downloader

2.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสื่อประสม
ก.ข้อมูลประเภทภาพนิ่ง
ข.ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีทัศน์
ค.ข้อมูลประเภทเสียง
ง.ประสมสื่อประเภทฉาย
เฉลยข้อ ง.ประสมสื่อประเภทฉาย

3.google sketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในเรื่องใด
ก.แบบจำลอง3d
ข.แบบตัดต่อภาพยนต์
ค.โปรแกรมวาดการ์ตูน
ง.downloadเพลง
เฉลย ก. แบบจำลอง3d

4.blogที่สมบรูณ์ จะขาดอะไรไม่ได้
ก.comment
ข.รูปภาพ
ค.วิดีโอ
ง.บทความขบขันที่ไร้สาระ
เฉลยข้อ ก.comment

5.บทความในข้อใดไม่สมควรลงในblog
ก.บทความตลกขบขัน
ข.บทความท่องเที่ยว
ค.บทความรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
ง.บทความล้อเลียน
เฉลยข้อ ง.บทความล้อเลียน

สมาชิกในกลุ่ม okgood  ม.5/9
1.นางสาวณัชญา  อร่ามศรี  เลขที่ 10
2.นางสาวณัฐวดี  น้อยจินดา เลขที่ 21
3.นางสาวชนาภา สงค์สะนะ เลขที่ 30
4.นางสาวนาฎนภา  พิพรพงษ์  เลขที่  34
5.นางสาวภัคธนกุล  ทองวงศ์สกุล  เลขที่ 37

2 ความคิดเห็น:

  1. ทำได้ดีมากนะจีะ

    ตอบลบ
  2. เดี๋ยวจะเอาไปออกข้อสอบ 3 ข้อ .....

    ครูสัน

    ตอบลบ